نشست هم اندیشی با مدرسان کارآفرینی و IT


دبیرخانه جشنواره دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 2:15:48 180 مشاهده

نشست هم اندیشی با مدرسان کارآفرینی و IT

گزارش تصویری نشست هم اندیشی با مدرسان کارآفرینی و IT در راستای برگزاری باشکوه کیفی و کمی جشنواره سراسری فضای مجازی


فایل های ضمیمه