رهبر معظم انقلاب فضای مجازی را " فرصتی فوق العاده و مناسب برای ترویج معارف اسلامی" می دانند و برتاثیرگذاری آن در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... در عرصه ملی و بین‌المللی تاکید می کنند.


کاربر مدیر سه شنبه 6 آذر 1397 ساعت 9:5:23 170 مشاهده

گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فضای مجازی:

  • شأن نسل جوان کنونی انقلاب، بالاتر از جوان نسل اول انقلاب است زیرا جوان امروز با وجود آنکه پیروزی انقلاب و مسائل بعد از آن را ندیده و در معرض انواع آسیب های ناشی از فضای مجازی و ماهواره ها نیز قرار دارد اما متدین است و پای انقلاب ایستاده است.
  • من هم از مسائل فرهنگی نگرانم و در این نگرانی نمایندگان محترم خبرگان سهیم هستم. دولت محترم باید به این موضوع توجه کند و مسئولان فرهنگی نیز باید توجه داشته باشند که چه می کنند، زیرا در مسائل فرهنگی نمیتوان بی ملاحظه‌گی کرد.
  • مسئله فرهنگ مهم است زیرا اساس ایستادگی و حرکت نظام اسلامی، مبتنی بر حفظ فرهنگ اسلامی و انقلابی و تقویت جریان فرهنگی مۆمن و انقلابی است. واقعاً همه باید قدر جوانان مۆمن و انقلابی را بدانند زیرا همین جوانان هستند که در روز خطر، سینه سپر می کنند.
  • کسانیکه به این جوانان با بدبینی نگاه می کنند و تلاش دارند آنها را منزوی کنند، به انقلاب و کشور خدمت نمی کنند.البته این جوانان مۆمن و انقلابی هیچگاه منزوی نخواهند شد.  مطالبی که گفته شد باید بصورت گفتمان و باور عمومی درآید که لازمه آن هم تبیین منطقی و عالمانه این مسائل، به دور از زیاده روی های گوناگون و با زبان خوش است.


فایل های ضمیمه